Dodací termíny

Dodací termíny

Po pečlivém průzkumu lokálního trhu s Made to Measure jsem se rozhodla spolupracovat s českými tradičními manufakturními výrobci. Tento fakt mne významně odlišuje od konkurence a umožňuje mi s jistotou dodržet tří týdenní termín pro předání hotového obleku.
Současně jsem však schopna nabídnout expresní zakázku vyrobenou za tři pracovní dny.